HYPNOTERAPI!     

Är du villig att gå inåt och möta dig själv fullt ut för att bli FRI?
Här får du möjligheten att skapa en bestående förändring i ditt liv.

 All hypnos är självhypnos, ett tillstånd som vi dagligen från och till
befinner oss i. Hypnos är ett fullständigt naturligt sinnestillstånd, definierat
som inåtvänd, avslappnad och fokuserad koncentration.

En fantastisk kraftfull terapiform som ger effektiv och permanent hjälp.
Det som gör hypnosen till ett så framgångsrikt sätt att bedriva terapi på, är
det faktum att du i det hypnotiska tillståndet når ner i ditt undermedvetna,
den plats där alla bortträngda minnen och känslor finns lagrade.
Eftersom det är det undermedvetna som styr hur du känner dig från dag
till dag och hur du reagerar, tänker och förhåller dig till allt som sker i ditt liv,
så är det i ditt undermedvetna som förändringen måste ske.......om det ska ge
en bestående effekt.

I Hypnoterapi arbetar jag både med det medvetna och det undermedvetna
sinnet hos klienten.
I behandling med hypnos ges möjlighet att arbeta med klientens under-
medvetna sinne och därmed öppna upp för en inre kommunikation, varpå
det är möjligt att påverka känslor, tankar och beteende.

Det mesta av det vi lär och upplever i livet lagras i det undermedvetna.
Där ligger det vi förträngt.

Dessa bortträngningar ligger utanför vår medvetna kontroll.


I Hypnoterapi blir det undermedvetna mera aktivt.

Bortträngningarna, de obearbetade känslorna i upplevelserna blir lättare
synliga.

Det finns alltid en orsak till det som verkar i oss, till att vi känner, agerar och
reagerar på ett visst sätt.

Denna orsak kan genom Hypnoterapi upptäckas och åstadkomma en positiv
utveckling mot ett mer värdefullt liv.


Hur en session går till

Vi inleder med ett samtal, en kartläggning av ev. problem. Efter samtalet
placeras du bekvämt i klientfåtöljen och sedan påbörjar vi resan ner till
rätt djup, vilket är en underbar resa. När nivån uppnåtts, letar vi efter
orsaken till problemet och arbetar oss igenom det, sedan påbörjas anvisningar och förslag till det undermedvetna om det du vill förändra.
Dessa anvisningar och förslag innehåller just det som vi kom fram till vid
det inledande samtalet. Man kan säga, att vi gör en förändring i den gamla
filmrullen. Vi gör en förändring i manuskriptet till det bättre.
När allt är klart räknar jag tillbaka dig, så att du befinner dig här och nu.
Klienterna blir ofta överraskade att tiden gått så fort. Två timmar känns ofta
som bara några minuter.
Det är ett bra tecken på att man varit i ett hypnotiskt tillstånd.

För vissa klienter kan det räcka med en session, medan andra kan behöva
fler terapitillfällen för att nå målet.


”När du gör något annorlunda,
något som är okänt för ditt medvetna,
det är då du växer....”Viktigt att läsa innan du blir hypnotiserad!

www.easy4you.se